Chữa bệnh và sáng tạo trực quan-Tolerant Planet

Chữa bệnh và sáng tạo trực quan

정상 가격
$ 120.99
판매 가격
$ 120.99
정상 가격
매진
단가
용 
세금 포함. 배송 최종 결제시 계산됨.

 

Quá trình làm cho bản thân trở nên khỏe mạnh, toàn diện hoặc khỏe mạnh; chứa phục hồi toàn bộ con người của bạn về sức khỏe. Cơ thể chúng ta được ban tặng những khả năng phi thường để tự chữa bệnh. Chúng tôi là năng lượng và chúng tôi có thể thực hiện chữa bệnh cho bản thân cũng như những người khác. Khóa học này có một triển vọng đẹp và hướng dẫn về năng lượng chữa bệnh và năng lượng làm việc. Nó bao gồm một hướng dẫn về tất cả các phương thức chữa bệnh, giải thích những cách phong phú mà bạn có thể sức khữa lạ

Niềm tin của bạn tạo tiền đề cho việc chữa lành. Sự kỳ diệu của trực giác là nó khẳng định bạn sống trong thời điểm không có kỳ vọng, một sự tươi mới liên Trực giác là quyền bẩm sinh của chúng ta, dành cho tất cả mọi người. Khi bạn hình thành thói quen ghi nhớ những giấc mơ, bạn sẽ có thể hưởng lợi từ hình thức chữa bệnh này.

관용 행성 dành riêng để hỗ trợ hài hòa cho phụ nữ da màu về giáo dục chính trị và tài chính.

VOI 스와 바오 VE CUA 호아빈 VA SU 렁 động CUA 티엔 nhiên, 관대 한 행성 LTD DJA 탭 홉 CAC NHA 반, 도안 부위원장 NHAN VA 냐 nghiên CUU chuyên 월 được truyền 캠 걸려 DJE 베트남 CAC 코아 특별 쵸 NHAN loại, VE CAC CHU DJE tạo ra một làn sóng khoan dung bền vững trong chính họ và lẫn nhau.

Yêu hành tinh của chúng ta, Yêu con người của chúng ta.

 

www.tolerantplanet.org
https://www.facebook.com/TolerantPlanetLTD
https://www.instagram.com/tolerantplanet
https://www.pinterest.pt/Tolerantplanet